Hypnoosivalmentaja - monimuotokoulutus alkaa 30.11.2023

Hypnoosivalmentaja-koulutus on erittäin laaja koulutus hypnoosista, joka antaa hyvät valmiudet hypnoosin tehokkaiden menetelmien integroimisesta työhön ja arkeen.

Voit hakea koulutukseen vielä 30.11. saakka.

Sinulla on kaksi ilmoittautumisvaihtoehtoa:

1. Koulutus, joka sisältää lähipäivät paikan päällä 490€ livestreamien ja tallenteiden lisäksi. TÄYNNÄ!

2. Koulutus, jonka käyt 100% etänä 150€ hintaan livestreamien kautta sekä tallenteilta

 
Hakemus lähipäivät sisältävään koulutukseen 490€ (TÄYNNÄ)
Hakemus koulutuksen etäversioon 150€

Voit käydä koulutuksen myös etänä!

Ei aikatauluhuolia, sillä jokainen luento & tapahtuma livestriimataan sekä tallennetaan.

Ei edellytä ennakkotietoja

Koulutuksen laajat sisällöt mahdollistavat sen, että jokainen hypnoosista kiinnostunut voi osallistua. Katso tarkka sisältö alempaa.

Yli 50 tuntia materiaalia käytössäsi heti koulutuksen aloituspäivänä 30.11.

Varmasti suurin Suomenkielinen tietopaketti hypnoosista!

Lähetä hakemus tästä lähipäivät sisältävään koulutukseen (TÄYNNÄ)
Lähetä hakemus tästä koulutuksen etäversioon

Koulutuksen live- ja etäluentojen päivät

Kaikki luennot tallentuvat, joten voit katsoa kaiken myös tallenteilta, kun sinulle sopii. Kumpi tahansa koulutumuoto sinulla onkaan käytössä, ovat aikataulut molemmille samat.

Koulutusvaihtoehtojen ainoa ero on se, että lähipäivät sisältävä versio tarkoittaa sitä, että pääset paikan päälle valmennuspäiviin, kun etäversiossa ei ole mahdollisuutta tulla paikan päälle:

30.11.2023 klo 18:00 - 21:00 Lähipäivä + livestream + tallenne (Tampere)

14.12.2023 klo 19:00 - 21:00 Livestream + tallenne

4.1.2023 klo 19:00 - 21:00 Livestream + tallenne

25.1.2024 klo 10:30 - 18:30 Lähipäivä + livestream + tallenne (Tampere)

14.2.2024 klo 19:00 - 21:00 Livestream + tallenne

7.3.2024 klo 10:30 - 18:30 Lähipäivä + livestream + tallenne (Tampere)

21.3.2024 klo 19:00 - 21:00 Livestream + tallenne

4.4.2024 klo 10:30 - 18:30 Lähipäivä + livestream + tallenne (Tampere, päättäjäiset)

Lähipäivä tarkoittaa, että koulutukseen osallistujat voivat halutessaan tulla paikan päälle koulutuspäivään (sisältyy koulutuksen hintaan)

Livestream tarkoittaa, että voit osallistua etänä suoraan lähetykseen.

Jokainen lähipäivä ja livestream myös tallentuu, jolloin voit katsoa ne silloin, kun sinulle parhaiten sopii.


 

Koulutuksen sisältö ja eri osa-alueet

Hypnoosivalmentajakurssin teemoja eri aihealueittain

1.Johdatus hypnoosiin

 • Hypnoosin historia
 • Hypnoosin perusperiaatteet
 • Hypnoosin ymmärtäminen: Onko se todellista? Onko se vaarallista?
 • Yleiskatsaus hypnoottisiin tiloihin: Beeta, Alfa, Theta, Delta, Gamma

2. Valmennuksen ja hypnoosin perusteet

 • Miksi yhdistää hypnoosi ja valmennus?
 • Valmennuksen ja terapian välinen ero
 • Hypnoosin rooli valmennusprosessissa

3. Hypnoosin käyttö osana valmennustyötä (coaching)

 • Valmennuksen ja hypnoosin yhdistäminen

4. Miten hypnoosi voi tehostaa valmennusta

 • Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen hypnoosin avulla
 • Asiakkaan motivaation ja sitoutumisen vahvistaminen
 • Tekniikat ja työkalut
 • Positiivisten uskomusten vahvistaminen
 • Rajoittavien uskomusten ja esteiden poistaminen
 • Visualisointi ja tulevaisuuden mallintaminen
 • Rentoutus ja stressinhallinta valmennuksessa
 • Hypnoosin sovellukset eri valmennusalueilla

5. Uravalmentaminen

 • Suorituskyvyn valmentaminen (esim. urheilussa tai taiteessa)
 • Henkilökohtainen kasvu ja elämänhallinta
 • Ryhmä- ja tiimivalmennus
 • Asiakassuhteen hallinta ja eettiset näkökohdat
 • Käytännön vinkkejä valmentajille
 • Yksilöllisten hypnoositekniikoiden räätälöinti
 • Miten valmistautua hypnoosivalmennusistuntoon

6. Tutkimustietoon ja näyttöön perustuva käytäntö

 • Nykyinen tutkimustieto hypnoosin tehokkuudesta valmennuksessa
 • Parhaiden käytäntöjen periaatteet
 • Tulevaisuuden näkymät: hypnoosin rooli modernissa valmennuksessa

7: Suggestion voima

 • Suggestioiden rooli hypnoosissa
 • Eri tyyppisiä suggestioita
 • Suggestion voiman hyödyntäminen positiiviseen muutokseen
 • Tekniikat tehokkaaseen suggestion antamiseen

8: Hypnoottiset induktiot

 • Eri tyyppisiä hypnoottisia induktioita
 • Progressiivinen rentoutumisinduktio
 • Katseen fiksaatioinduktio
 • Nopeat induktiotekniikat
 • Harjoitustehtävät hypnoottisten induktioiden hallitsemiseksi

9: Syventävät tekniikat

 • Hypnoottisen tilan syventämisen tärkeys
 • Progressiivisen rentoutumisen hyödyntäminen syventämisessä
 • Visualisointi- ja mielikuvatekniikat syventämiseen
 • Puhutun kielen rooli hypnoosin syventämisessä

10: Tehokkaiden suggestioiden luominen

 • Suggestioiden rakenteen ymmärtäminen
 • Kielikuvien ja metaforien hyödyntäminen
 • Suggestioiden upottaminen alitajuntaan
 • Suggestioiden mukauttaminen yksittäisille asiakkaille

11: Hypnoosin terapeuttiset sovellukset

 • Hypnoosin käyttö kivunhallinnassa
 • Hypnoosi ahdistuksen ja stressin vähentämiseksi
 • Painonpudotus ja tupakoinnin lopettaminen hypnoosin avulla
 • Suorituskyvyn ja motivaation parantaminen hypnoosin avulla

12: Regressioterapia

 • Menneiden elämien regressio
 • Syntymätraumojen purkaminen regression avulla
 • Tekniikat regressiosessioiden helpottamiseksi
 • Ratkaisemattomien ongelmien hoitaminen regressioterapian avulla
 • Eettiset näkökulmat regressioterapiassa

13: Egorakenteen ja psykodynaamisen mallin huomioiminen hypnoositerapiassa

 • Mielen eri osien merkityksen ymmärtäminen
 • Mielen eri osien hyödyntäminen sisäisten ristiriitojen ratkaisemiseksi
 • Tekniikat mielen eri osien käyttöönottamiseksi ja dialogin käymiseksi
 • Ristiriitaisten osien integrointi ja ratkaisujen luominen

14: Itsehypnoosi

 • Itsehypnoosin edut
 • Tekniikat itseinduktiolle ja syventämiselle
 • Itsehypnoosin käyttö henkilökohtaiseen kasvuun ja itsensä parantamiseen
 • Vahvistusten ja visualisoinnin sisällyttäminen itsehypnoosiin

15: Hypnoosin soveltaminen nuorien aikuisten kanssa

 • Hypnoositekniikoiden mukauttaminen nuoremmille
 • Nuorten aikuisten yleisten ongelmien käsitteleminen hypnoosilla
 • Itsetunnon, itseluottamuksen ja opiskelumotivaation parantaminen
 • Eettiset näkökohdat työskenneltäessä nuorten kanssa

16: Menneiden elämien regressio

 • Menneiden elämien regression yleiskatsaus
 • Menneiden elämien regression käsite
 • Historialliset näkemykset ja teoriat
 • Nykysovellukset ja hyödyt
 • Harjoitustehtävät menneiden elämien tutkimiseksi
 • Käsitteen alkuperä
 • Menneiden elämien tutkimuksen juuret
 • Muinaiset uskomukset ja filosofiat
 • Henkisten perinteiden vaikutus
 • Modernit näkökulmat ja edelläkävijät

17: NLP:n hyödyntäminen osana hypnoosia

 • NLP:n periaatteiden ymmärtäminen
 • NLP-tekniikoiden sisällyttäminen hypnoosisessioihin
 • Kielikuvioiden ja ankkuroinnin hyödyntäminen NLP:ssä
 • NLP:n yhdistäminen muihin hypnoositekniikoihin

18: Ericksonilainen hypnoosi

 • Milton H. Ericksonin työn tutkiminen
 • Milton-mallin, Meta-mallin ja ennakko-oletusten perusteet
 • Epäsuoran suggestion ja tarinankerronnan hyödyntäminen hypnoosissa
 • Ericksonilaisten tekniikoiden soveltaminen terapeuttisissa yhteyksissä

19: Hypnoosi kivunhallintaan

 • Mielen ja kehon yhteyden ymmärtäminen kivussa
 • Tekniikat akuutin ja kroonisen kivun lievittämiseksi
 • Hypnoottinen anestesia ja analgesia
 • Asiakkaiden huomioiminen kivunhallinnassa

20: Hypnoosin sovellukset ahdistuneisuuden ja pelkojen hallintaan

 • Ahdistuksen ja pelkojen luonteen ymmärtäminen
 • Hypnoosin käyttö ahdistuksen oireiden vähentämiseen
 • Järjestelmällinen desensitisaatio pelkohoidossa
 • Kognitiivisen uudelleenrakentamisen ja uudelleenmäärittelyn tekniikat

21: Hypnoosi unen parantamiseksi

 • Yleisten unihäiriöiden käsittely hypnoosilla
 • Rentoutumistekniikat rauhallisen unen edistämiseksi
 • Unettomuuden ja unihäiriöiden voittaminen
 • Unen laadun ja yleisen hyvinvoinnin parantaminen
 • Hypnoosin hyödyntäminen hermoston stressin laskemiseksi

22: Hypnoosi itseluottamukselle ja itsetunnolle

 • Itseluottamuksen ja itsearvostuksen vahvistaminen hypnoosilla
 • Sisäisten vahvuuksien ja kykyjen kasvattaminen
 • Itsensä alentamisen ja rajoittavien uskomusten purkaminen
 • Positiivisen minäkuvan ja itsensä voimaantumisen menetelmät

23: Hypnoosi painonhallintaan

 • Hypnoosin hyödyntäminen terveelliseen painonpudotukseen
 • Tunnesyömisen ja ruokahalun hallinta
 • Motivaation ja sitoutumisen tehostamisen menetelmät kuntoilutavoitteisiin
 • Positiivisen kehonkuvan ja terveellisten elämäntapojen kehittäminen

24: Hypnoosi tupakoinnin lopettamiseen

 • Tekniikat tupakoinnin lopettamiseksi hypnoosin avulla
 • Taustalla olevien psykologisten ja emotionaalisten tekijöiden käsittely
 • Uusien voimaannuttavien uskomusten ja tapojen luominen
 • Asiakkaiden tukeminen tupakoinnin lopettamisessa

25: Eettiset näkökulmat hypnoosissa

 • Ammattieettisten sääntöjen ja rajojen ylläpitäminen
 • Tietoinen suostumus ja asiakkaan autonomia
 • Luottamuksellisuus ja yksityisyys hypnoosisessioissa
 • Mahdollisten eettisten dilemmojen tunnistaminen ja käsitteleminen

26: Hypnoosin mystiset ulottuvuudet

 • Hypnoosin mystisten ja metafyysisten näkökohtien tutkiminen
 • Transpersoonalliset kokemukset ja henkinen kasvu
 • Tieteen ja henkisyyden yhdistäminen hypnoosissa
Lähetä hakemus tästä (etäversio)