Mitä on NLP?

Mitä on NLP?

NLP tutkii asioiden esitystapaa mielessä 

NLP tulee englanninkielen sanoista Neuro-Linguistic Programming eli suomeksi käännettynä Neuro-lingvistinen ohjelmointi.

NLP porautuu ajatustesi sisältöön ja siihen miten ajatukset ilmenevät mielessäsi. Menetelmän avulla voidaan kehittää ajattelua ja muuttaa mielessämme olevia asioita. 

NLP on kehitetty 70-luvulla ja kehitys jatkuu edelleen tänäkin päivänä. Erilaisia NLP-harjoitteita ja -tekniikoita on tällä hetkellä varmasti useita tuhansia.

Kun etenet tällä sivulla, löydät tietoa NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner -kursseistani.

Mihin NLP:tä voi käyttää?

NLP on yksi maailman eniten käytetty työkalu oman henkisen hyvinvoinnin parantamiseen.

NLP:stä tekee erityisen mielenkiintoisen se, että kaikki asiat mitä me olemme joskus ajatelleet, kaikki meidän muistot ja kaikki meidän kokemukset, voidaan muuttaa mielemme sisällä NLP-harjoitteiden avulla.

Muuttamisella tarkoitetaan sitä, että voimme muuttaa esimerkiksi omaa tuntemusta liittyen johonkin ikävään muistoon tai traumaattiseen kokemukseen. Esimerkiksi jos on koettu pelottava tilanne, josta on jäänyt meille pelko, NLP:n keinoilla voidaan lieventää pelkoa ja poistaa pelko.

Yhtälailla jos mietitään riippuvuuksia, addiktioita tai mitä tahansa käyttäytymismalleja, NLP-harjoituksilla voidaan muuttaa meidän omaa toimintaa.

NLP ei ole suppeasti katsottuna pelkästään positiivista psykologiaa eli hyvinvoinnin ja onnellisuuden optimoimista.

NLP:ssä ei kannusteta ketään tekemään minkäänlaisia muutoksia joita ei itse halua.

Miten hypnoosi liittyy NLP-menetelmään?

NLP:n kanssa käsi kädessä kulkevat muuttuneet tajunnantilat eli hypnoottiset tilat, joita NLP:n parissa usein kutsutaan transsiksi.

Muuttunut tajunnantila on tila, jossa meillä on pääsy meidän mielen syvärakenteisiin.

Esimerkiksi joka aamu kun heräämme – juuri sillä hetkellä kun havahdutaan hereille – aivot ovat tässä muuttuneessa tajunnantilassa.

NLP:n menetelmillä voidaan ensiksi rentouttaa mieltä ja kehoa. Kun sen jälkeen tehdään NLP-harjoitus johonkin tiettyyn yksityiskohtaan liittyen ihmisen ajattelussa, saadaan voimallisia ja nopeita muutoksia.

NLP-koulutukset

 

NLP Practitioner eli NLP-peruskurssi

Järjestämäni NLP-peruskurssit ovat yleensä viikon mittaisia intensiivikursseja. Peruskurssilla opetellaan kaikki NLP:n perustaidot, ja voit osallistua kurssille paikan päällä tai etänä.

NLP:n perustaidot osaavana jokainen meistä voi lähteä muuttamaan omaa elämäänsä ja erityisesti sitä mitä omassa mielessä tapahtuu haluamaansa suuntaan.

NLP-kurssin jälkeen pystyt kommunikoimaan selkeämmin, ymmärrät hyvin tarkasti kuinka mieli toimii ja mistä ajattelu rakentuu. Tämän lisäksi pystyt hyvin selkeällä tavalla lukemaan ja kohtaamaan kaikenlaisia ihmisiä niin arjessa kuin työelämässäkin. Opit samaistumaan toisen ajattelun tapoihin ja opit samalla kommunikoimaan selkeämmin toisten kanssa.

 

NLP Practitioner -intensiiviviikon sisältö

Kurssipäivät koostuvat mukaansatempaavista ja elämänmakuisista luennoista, joiden ansioista oppiminen tapahtuu ikään kuin itsestään. Tämän lisäksi päivän täyttyvät mielekkäistä ja mielenkiintoisista harjoituksista.

Kurssiviikolla käydään läpi joka päivä uusia teemoja, uusia työkaluja ja uusia asioita. Kurssipäivien kesto on 8-10 tuntia (sisältäen tauot, yht. n. 70h).

Viikon aikana tehdään useita kymmeniä harjoituksia. Harjoitteet tehdään pariharjoituksina. Mikäli osallistut etänä, pystyt tekemään harjoitukset muiden etäilijöiden kanssa esim. zoom-ryhmissä tai muilla alustoilla.

NLP:ssä tulevat tutuksi kaikki aistikanavat ja se kuinka iso vaikutus sillä on, jos muokkaamme mielemme sisäistä kokemusta.

Esimerkki mielen sisäisen kokemuksen muokkaamisesta: Mieti esimerkiksi jotain ihanaa kesäistä muistoa, jossa olet ollut auringonpaisteessa ja auringon säteet osuvat ihollesi. Tällä hetkellä kun mietit sitä tilannetta, saatat huomata mielessäsi jonkinlaisen mielikuvan tai muiston. Yksi keino muuttaa mielen sisäistä esitystapaa ja siltä miltä kaikki tuntuu, on suurentaa mielessä sitä ihanaa mielikuvaa lämpimästä kesäpäivästä. Muistikuvaa suurennettaessa huomataan, että se tunne joka liittyy muistoon voimistuu.

Yhtälailla NLP kurssiviikon aikana opitaan päästämään irti niistä asioista, niistä käytösmalleista ja niistä ajattelun kiemuroista, jotka eivät palvele meitä.

Jos esimerkiksi joku aamu tuntuu siltä, että nyt ei nappaa tai on huono fiilis, niin NLP:n keinoilla (muun muassa ankkuroinnilla), voidaan palauttaa itsemme hyvin nopeasti parempaan ja tarkoituksenmukaisempaan mielentilaan.

Kurssiviikon päätteeksi kurssin hyväksytysti suorittanut osallistuja saa todistuksen NLP-peruskurssin suorittamisesta. 

Todistukset sisältyvät livejäsenyyteen.

 

Teemoja, joita kurssiviikolla käsitellään ja avataan:

  • NLP:n tausta ja perusperiatteet
  • NLP:n muutosprosessi
  • Perehdytään hyvin syvällisesti aistikanaviin (näkö, kuulo tunto, haju ja maku) ja opitaan muokkaamaan mielensisäisiä aistikanavien esitystapoja
  • Kielimallit eli hypnoottisen puheen mallit (Milton-malli)
  • Puhutun kielen ymmärtämisen malli eli META-malli
  • Mielen erilaiset automaatiot ja ohjelmat kuten mm. META-ohjelmat
  •  Ajattelut strategiat

Tämän lisäksi kurssiviikon aikana tutuksi tulevat erilaiset aikajanalla tehtävät harjoitukset. Aikajanoja käyttämällä voidaan matkustaa NLP:n keinoilla tulevaisuuteen tutkailemaan, että minkälaisia vaikutuksia jonkin positiivisen asian saavuttamisella on omaan elämään.

NLP:n peruskurssilla opitaan myös hypnoosin alkeet. NLP:n ja hypnoosin kanssa käsi kädessä kulkevat erilaiset rentoutumiseen ja hyvinvointiin liittyvät tekniikat.

 

Ennakkovaatimukset

NLP:n peruskurssi ei vaadi minkäänlaista ennakko-osaamista NLP:stä tai hypnoosista, vaan kaikki perusteet lähdetään rakentamaan ihan ruohonjuuritasolta alkaen.

 

Miten voin ilmoittautua mukaan?

Jos haluat osallistua kurssille paikan päällä, livestriimin kautta tai tallenteiden kautta sekä saada todistuksen koulutuksesta – valitse livejäsenyys. Näin pääset koulutuksen jälkeen myös kertaamaan aihepiirejä ja syventämään osaamistasi muiden Samin kurssien kautta mm. NLP-menetelmään ja hypnoosiin. 

Voit valita myös verkkojäsenyyden, jolloin voit katsoa koulutuksia tallenteina. Tähän kokonaisuuteen ei sisälly pääsy paikan päälle, livestriimi eikä todistukset koulutuksista.

 

NLP Master Practitioner eli NLP-jatkokurssi

NLP jatkokurssi syventää osaamista ihmisen mielen saloihin. NLP-jatkokurssi jatkaa siitä mihin peruskurssi jäi. Peruskurssilla on opittu perustaidot, perusharjoitukset ja niiden sovellukset.

Jatkokurssilla käydään läpi syvällisemmin NLP:n eri osa-alueiden mahdollisuuksia ja harjoituksia. Jatkokurssilla pureudutaan siihen miten voidaan entistä tarkoituksenmukaisemmin ja hierovaraisemmin käyttää lukuisia NLP-työkaluja. 

Järjestämäni NLP-jatkokurssit ovat yleensä viikon mittaisia intensiivikursseja. Voit osallistua kurssille paikan päällä tai etänä.

 

NLP Master Practitioner -intensiiviviikon sisältö

Kurssipäivät koostuvat mukaansatempaavista ja elämänmakuisista luennoista, joiden ansioista oppiminen tapahtuu ikään kuin itsestään. Tämän lisäksi päivän täyttyvät mielekkäistä ja mielenkiintoisista harjoituksista.

Kurssipäivien kesto on 8-10 tuntia (sisältäen tauot, yht. n. 70h).

Viikon aikana tehdään useita kymmeniä harjoituksia. Harjoitteet tehdään pariharjoituksina. Mikäli osallistut etänä, pystyt tekemään harjoitukset muiden etäilijöiden kanssa esim. zoom-ryhmissä tai muilla alustoilla.

Kurssiviikon päätteeksi kurssin hyväksytysti suorittanut osallistuja saa todistuksen NLP-peruskurssin suorittamisesta. Todistukset sisältyvät livejäsenyyteen.

 

Ennakkovaatimukset

NLP:n jatkokurssille osallistuvan on täytynyt käydä hyväksytysti läpi NLP-peruskurssi.

 

Miten voin ilmoittautua mukaan?

Jos haluat osallistua kurssille paikan päällä, livestriimin kautta tai tallenteiden kautta sekä saada todistuksen koulutuksesta – valitse livejäsenyysNäin pääset koulutuksen jälkeen myös kertaamaan aihepiirejä ja syventämään osaamistasi muiden Samin kurssien kautta mm. NLP-menetelmään ja hypnoosiin. 

Voit valita myös verkkojäsenyyden, jolloin voit katsoa koulutuksia tallenteina. Tähän kokonaisuuteen ei sisälly pääsy paikan päälle, livestriimi eikä todistukset koulutuksista.

Kurkkaa tästä pätkä koulutusta!

Tässä esimerkkinä varsin riemukas demonstraatio NLP-kurssiltani huhtikuulta 2022, jossa käytiin läpi muun muassa tunnetilojen muuttamista NLP:n ja hypnoosin avulla.

Video Poster Image

Seuraavat koulutuspäivät

Löydät tulevat koulutukset ja tapahtumat tapahtumakalenteristani.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Tapahtumakalenteri

Miltä sinun tulevaisuutesi näyttää ilman rajoja?

Tee oheisen videon avulla interaktiivinen harjoitus kanssani.

Video Poster Image