Toimitusehdot ja yksityisyyden suoja

Toimitusehdot

Päivitetty 16.9.2022 
 
Hinnat
 
Myytävän tuotteen hinta ilmoitetaan aina sivulla ennen ostoa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
 
Peruuttamisoikeus
 
Asiakkaan tulee huomioida tilausta tehdessä, että tilauksen myötä syntynyt sopimus on juridisesti sitova ja pysyvä, mikäli tilausta ei peruuteta Kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti.

Kuluttajilla on oikeus peruuttaa etämyynnin perusteella tehty sopimus ilmoittamalla siitä Myyjälle viimeistään 14 päivän kuluttua (KSL 6:14). Peruutukset tulee tehdä selkeästi ja yksiselitteisesti Myyjän kautta. Pelkkä tuotteen käyttämättä jättäminen ilman erillistä peruuttamista koskevaa ilmoitusta ei riitä. Asiakkaalla on Kuluttajansuojalain mukainen todistustaakka siitä, että ilmoitus sopimuksen peruuttamisesta on tehty asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti Myyjälle (KSL 6:14.4).
 
Palautettu tuote, pääsykoodi tai lippu tulee olla käyttämätön. Asiakkaalla ei ole sopimuksen peruuttamisoikeutta, jos sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu Asiakkaan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä (KSL 6:16). Esimerkiksi verkkokurssialustalle kirjautumisella tarkoitetaan ostetun tuotteen käyttöönottoa ja käytön aloittamista ja näin tuotteen toimitus on Asiakkaan suostumuksella aloitettu.

Myyjä ei ole vastuussa Asiakkaan päällekkäisistä ostoista.
 
Kampanjoissa esiintyvät tuotteet saattavat olla myynnissä erityisellä hinnalla, kampanjahinta ei oikeuta peruutusta tai hyvitystä aiemmin ostetusta tuotteesta.
 
Tuotteiden toimitus

Verkkokurssien palveluntarjoaja (Kajabi, www.kajabi.com) toimittaa pääsyn ostettuun kurssiin tai kurssikokonaisuuteen sähköpostitse.  Muut tuotteet (kuten ilmoittautuminen tapahtumaan) toimitetaan sähköpostitse välittömästi, kun maksukanava on vahvistanut tuotteen maksun. Myyjä ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä, peruutuksista eikä viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.
 
Ostetuista tuotteista lähtee automaattisesti oston jälkeen sähköpostiviesti tilauksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostiviesti sisältää kuitin sekä mahdollisia lisätietoja tuotteen toimituksesta, mikäli Myyjän tuotteeseen liittyy toimitus.
 
Asiakkaan vastuulla on tarkistaa antamansa tiedot ennen maksua, jotta ostettu tuote voidaan toimittaa.
 
Mikäli tuotteen käyttöoikeudessa on ilmoitettu rajaton tai ikuinen käyttöoikeus, on käyttöoikeus voimassa niin kauan kuin yrityksellä on toimintaa.
 
Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä pitää huolen saamansa tuotteen käyttäjätunnuksista väärinkäytösten estämiseksi.
 
Myyjän vastuu

Myyjä vastaa kaikkien myymiensä palveluiden ja tuotteiden sisällöstä ja toimittamisesta suhteessa Asiakkaaseen.
 
Myyjä sitoutuu noudattamaan Myyjän ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä.
 
Live-tapahtumien taltiointi

Kaikki tapahtumat kuvataan ja pääsääntöisesti suoratoistetaan etäosallistujille. Tapahtumien tallenteet ovat myös pääsääntöisesti saatavilla tapahtuman jälkikäteen erikseen ilmoitetun ajan. Kaikki oikeudet kuvattuun materiaaliin ovat Hari Karam Oy:n omaisuutta.
 
Tulemalla paikan päälle hyväksyt, että saatat esiintyä videoillamme, joita käytämme medioissamme ja sosiaalisen median kanavissamme.
 
Tapahtumien aikataulujen muutokset

Myyjällä on oikeus muuttaa aiemmin ilmoitettujen tapahtumien aikatauluja. Aikataulut löytyvät osoitteesta https://www.samiminkkinen.fi/tapahtumakalenteri-suomi. Mikäli tapahtuma siirtyy, asiakkaalla on oikeus osallistua seuraavaan vastaavaan tapahtumaan. Näissä tapauksissa tulee olla yhteydessä asiakaspalveluun osoitteeseen [email protected]

Yksityisyyden suoja

Päivitetty 16.9.22 

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

- sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen
- oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi
- asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
- liiketoimintamme kehittäminen sekä
- palveluidemme kohdentaminen sinulle.

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai palveluidemme käytön yhteydessä.

Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia tietoja:
- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Osoite
- Asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten tilaushistoria

Sivuston käyttöastetta seurataan Google Analyticsin avulla joka ei kerää henkilöitä yksilöivää tietoa.

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme myös henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joka on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen. Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee rekisterinpitäjän henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Saatamme myös ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Huolehdimme tällöin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Emme muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Niinpä jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.